Violympic lớp 6 từ vòng 1 đến vòng 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chưa thẩm định
Người gửi: Nguyễn Huy Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:49' 08-01-2011
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
1493 2987 1492 một số khác
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:
1943 1944 1945 972
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
10 20 6 16
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:
2010 2011 2009 2012
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Số 500 là số
có số chục là 0
có số đơn vị là 0
có chữ số hàng chục là 0
có chữ số hàng chục là 50
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:
20 18 10 16
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
18 lần 19 lần 20 lần 21 lần
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?
Sông Hồng"
Sông Mê Kông"
Sông Sài Gòn"
Sông Đồng Nai"
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:
6 9 12 15
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 6 điểm đã cho là:
20 6 Một số khác
đề 2 :
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30 là
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?Trả lời: số.
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Trong ngày hội khỏe Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong đó có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học sinh giành được ít nhất ba giải, 2 học sinh giành được số giải nhiều nhất là bốn giải. Hỏi trường đó giành được tất cả bao nhiêu giải ?Trả lời: giải.
Đề 3 :
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tính tích: 23.564.7 =
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tính
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓